Mình giới thiệu cách kiểm tra pin của iPhone mong cách bạn góp í
1 là kiểm tra độ trai và dùng lượng pin còn bao nhiêu %
2 là kiểm tra được IC của lin có phải IC công ty hay không hay hàng fake
Mong các bạn ủng hộ tại
Web : linhphukiengiagoc.net
Hotline : 0935336866

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

27 thoughts on “Cách kiểm tra độ chai và dùng lượng pin iPhone đơn giản nhất”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>