Video này hướng dẫn bạn cách mặc định font chữ trong Word 2013 nhanh chóng.

Bạn thường xuyên sử dụng font chữ VNI-TIMES hoặc Times New Roman hay một font nào khác, bây giờ bạn muốn mỗi lần mở lên nó sẽ tự động chọn font chữ bạn muốn. Mời bạn xem video để biết cách thực hiện.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

One thought on “Cách đặt font chữ mặc định trong Word 2013”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>