cách giàm dung lượng ảnh bằng khi đăng tải 1 web nào đó giới hạn số kg bye ( bytes) đơn giản nhanh nhất , các bạn tự làm nhé bằng photoshop online , có thể đổi đuôi file ảnh nữa nhé
Cách giảm dung lượng ảnh online

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>