Hướng dẫn chỉnh sửa liên kết tĩnh URL trong website WordPress

Bước 1: Click vào chữ “Chỉnh sửa”
Bước 2: Xóa hoặc edit lại nội dung trong liên kết tĩnh
Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn “Ok”
Bước 4: Nhấn “Cập nhật” để lưu lại chỉnh sửa

——————-
Dịch vụ thiết kế website WordPress
Điện thoại: 0989238648

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

One thought on “Hướng dẫn chỉnh sửa liên kết tĩnh URL trong website WordPress”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>