Ảnh 360 là dạng ảnh ta có thể nhìn thấy được tất cả những hình ảnh xung quanh máy ảnh , nó lấy được không gian 360 độ khi chụp, khi ấy chúng không thể nào tránh khỏi trường hợp vướn phải chân máy ảnh hoặc chính tay chúng ta đang cầm máy vào trong tấm ảnh, vì thế hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử lý ảnh 360 độ bằng photoshop.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Hướng dẫn sử lý ảnh 360 độ bằng photoshop”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>