Bóng chuyền hơi và luật căn bản
Luật bóng chuyền hơi
Cách chơi bóng chuyền hơi
Vị trí đánh bóng chuyền hơi

Cập nhật thêm 1 luật rất quan trọng:

12.7. Bóng phát sang, đội đỡ phát không được đập bóng ngay mà phải thông qua ít nhất 1 lần đội đỡ phát đã chạm bóng.

———————————————
Name: Lò Xuân Trường
Phone: 01644.150.955 or 0969.779.864 or 0904.921.527
E-Mail: xuantruongit1410@gmail.com
Yahoo: traitimanhdahua_khactenem_9x@yahoo.com
Facebook:
Twitter:
Blogger:
Skype: xuantruongskype1410
Zing Me: Lò Xuân Trường (xuantruongforum)

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

31 thoughts on “Bóng chuyền hơi và luật căn bản”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>