Hướng dẫn tạo chữ 3D với hiệu ứng đơn giản
Photoshop CS6
font chữ:
Patterns:
Hướng dẫn này cho bạn thấy thế nào để sử dụng phong cách layer, các đối tượng để tạo ra chữ 3D đơn giản.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

One thought on “Photoshop Online Hướng dẫn tạo chữ 3D với hiệu ứng đơn giản”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>