Khi bạn nhận file Excel xuất ra từ phần mềm đôi khi cột ngày tháng bị định dạng là TEXT và bạn cần chuyển về DATE. Nếu làm tay với hàng trăm ô thì bạn rất cực. Bạn học cách tạo macro theo video này sẽ giải quyết được nó bằng một click chuột!

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Posted in Uncategorized

3 thoughts on “VBA chuyển dữ liệu TEXT sang DATE | VBA Convert Text To Date| Lập trình VBA tại bluesofts.net”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>