Sự tích cóc kiện trời. Con cóc là cậu ông trời!
Câu chuyện Cóc kiện trời: một câu chuyện về tính gan dạ và thông minh của một con vật thật nhỏ bé và gần gũi với các bé.
Truyện cổ tích Việt Nam – chuyện kể dành cho thiếu nhi.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

40 thoughts on “Sự tích Cóc kiện trời | Con cóc là cậu ông trời! | Hoạt hình về các loài vật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>