Bài giới thiệu tổng quan về giao diện và cách sử dụng phần mềm Adobe Photoshop CC 2015 được thực hiện bởi Ngoc PA, các bạn có thể tham khảo thêm các bài học khác bằng cách đăng ký kênh này hoặc vào trang Vina7.com để xem các bài học khác.

Bài 2: Sử dụng các công cụ trong Photoshop

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

21 thoughts on “Bài 1: Hướng dẫn sử dụng Photoshop cơ bản”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>