File Excel download www.fshare.vn/file/3FI2I4PYH65Z
Chỉ số beta : So sánh Price cổ phiếu bạn quan tâm với chỉ số Price của Vn30.
Vn30 là chỉ số của 30 Tập đoàn Công ty hàng đầu Vnam. Tương tư Chỉ số Dow Johnes là chỉ số của 30 Tập đoàn hàng đầu của Mỹ.
Tuy nhiên thị trường tài chính thường co cảm xúc chi phối trên 75% nên độ xác thực tin cậy của chỉ số beta sẽ không cao.
Lúc 1h10AM ngày 31.1.2018. Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>