Linkdownload Media Creation Tool :
Cập nhật lên Windows 10 bằng MediaCreationTool
Chọn Upgrade this PC now. ấn next
Nhấn Accept để đồng ý với điều khoản của Microsoft
Nhấn Next để tiếp tục hoặc Change what to keep để thay đổi cài đặt ( Việc giữ lại file hay không giữ lại)
Nếu chọn Change what to keep thì màn hình tiếp theo như sau:
Keep personal files and apps: Giữ lại cả file và ứng dụng bạn đã cài

– Keep personal files only: Chỉ giữ lại file

– Nothing: Xóa hết, chả giữ lại cái gì, cả cài đặt.

Khi nhấn Next sẽ quay lại màn hình bên trên, nhấn Install để bắt đầu cài đặt. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại vài lần khi trình cài đặt hoạt động và khi hoàn thành, bạn sẽ được trả lại màn hình đăng nhập Windows.
Chúc các bạn thành công!!! ♥ ♥ ♥

#WINDOWS10 #MediaCreationTool #Download Windows 10 Từ Meadia Creation Tool #Tải Windows 10 bằng Media Creation Tool #Tải windows 10 Chính chủ từ microsoft không thêm bớt cái gì

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

10 thoughts on “Download WINDOWS 10 32bit 64bit phiên bản mới nhất chính chủ microsoft”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>