One thought on “Em chơi thử game sát nhân giấu mặt các bác ạ!”

  • em chơi không hay lắm các bác ạ, các bác không thích thì đừng ném đá ném lời tục ra . nếu các bác thấy hay thì like, không hay thì cho em cái lời nhận xét em sẽ rút kinh nghiệm cho vid sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>