Hướng dẫn học photoshop online
Học Photoshop bằng Video Bài 1
Bài này làm quen với các công cụ vùng chọn
Chọn một vùng của tấm hình bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau.
Định vị lại vùng lựa chọn.
Di chuyển đồng thời nhân đôi nội dung của vùng lựa chọn.
Sử dụng kết hợp bàn phím và chuột để tiết kiệm thời gian và thao tác.
Bỏ một vùng lựa chọn.
Ép hướng di chuyển của một vùng được lựa chọn.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

7 thoughts on “Học Photoshop vùng chọn Bai 1_phan 1.wmv”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>