7 thoughts on “Hướng dẫn làm nhạc beat bằng phân mêm Audition 1.5 rất hiệu quả số 1”

  • Lợi Nguyễn says:

    Cảm ơn bạn. Cách này chỉ áp dụng cho một số bài hát thôi. Đa số các bài hát bây giờ đều có vocal ở cả 2 kênh nên cách này chỉ hữu ích đối với những bài có vocal 1 kênh. Loại nhạc này khá phổ biến ở những đĩa VCD ca nhạc karaoke ngày xưa. Khi muốn hát karaoke thì chỉ cần bấm nút là đầu đĩa sẽ tự tắt kênh có chứa vocal, chỉ để lại kênh có beat thôi. Dù sao cũng cảm ơn bạn. Và đây là suy luận của mình thôi. Không phải múa rìu qua mắt thợ đâu hi hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>