Lập trình theme WordPress bán hàng với Woocommerce – lập trình theme wordpress 2017

►Video trong serie lập trình theme wordpress 2017 cuả Tuan Anh Le -Theme Star UK – Theme The UK.
Video trong khoa hoc Lap trinh WordPress Premium theme
Trong video nay mình sẽ giới thiệu qua các theme sẽ photo triển wrong khoá học.Từ Underscore mình sẽ photo triển thanh một base theme trên cấu trúc cuả Bootstrap frame works để có được một base theme mobile responsive với đầy đủ các tính năng.
Tiếp theo mình sẽ dùng base theme để photo triển Ruby WP là project cuối cùng wrong khoá học.
Ruby WP là một premium theme với đầy đủ các tính năng như bán hàng,trưng bầy sản phẩm cho doanh nghiệp,bạn có thể sử dụng Ruby theme vớ rất nhiều công việc khác nhau.

►Đăng ký kênh cuả mình để -ón xem các video về web và mobile,WordPress development phát hành thường xuyên qua link đã làm ngắn này

►Tham gia Facebook group cho khoá học tại

►Cảm ơn bạn đã ghé thăm channel cuả mình và có thể bạn thích xem thêm các video liên quan có nhiều người quan tâm sau:
☛ 34: Tạo giao diện cho Portfolio template
☛ 33: Tạo trang hiển thị Portfolio
☛ Website bán hàng với Rails
☛ Hướng dẫn lập trình,thiết kế web để bán cho Theme Forest
►Xem thêm các series turtorial về thiết kế web,lập trình theme WordPress,plugin WordPress,mobile apps,ứng dụng web…
tại điạ chỉ:
Visit WordPress blog cuả mình tại:
Download source codes các projects trong các khoá học tại trang Github cuả mình:

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Lập trình theme WordPress bán hàng với Woocommerce – lập trình theme wordpress 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>