One thought on “Cờ lê, mỏ lết, dụng cụ làm, sửa ống nước sắt | Co le, mo let, dung cu lam, sua ong nuoc sat”

  • Sửa Điện Nước tại An Thới - Phú Quốc says:

    Ô cái này hay !
    Minh ở Ba Đình Hà Nội, muốn có thêm thông tin giá cả và vận chuyển thế nào ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>