Bản demo của 180 effect sub có link sub Video sub mỗi câu 1 effect Aegisub Hiệu ứng aegisub đẹp Demo aegisub mới nhất New demo sub aegisub Hiệu ứng aegisub mới nhất
****************************************************************
130 effect sub sưu tầm được
link down:
số thứ tự và (dưới, trên) trùng với video.
Ae có thể đổi màu của chữ và eff trong style.
Cài VSFilterMod để k bị lỗi eff lỗi.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

22 thoughts on “Demo 130 effect sub Aegisub”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>