Hướng dẫn cách tải thêm gadget cho windows 7
link trang web gadget:

những chủ đề của gadget (các bạn có thể tìm đến chủ đề tại đây để tải về mà không cần lên web win7gadget rồi chọn chủ đề)
Clock:
Weather:
PC & System:
Tools & Utillities:
Calendar:
Music & TV:
Internet & E-mail:
Fun & Games:
Search:
News & RSS:
Chúc các bạn thành công ! 🙂

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Hướng dẫn cách tải thêm gadget cho windows 7”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>