Một số lưu ý cần biết khi làm nhiệm vụ Blades and Soul
1. Phím F nhận trả nhiệm vụ
2. Bản đồ thu nhỏ hoặc nhấn phím M để rõ về thông tin Map
3. Đọc hướng nhanh và xem tiến độ phía bên phải dưới Map nhỏ
4. Chuột trái để lướt nhanh và phím Esc để bỏ qua phần trò chuyện

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>