Video Pháp thoại này do thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 05/10/2019.
Nghe và Download tất cả MP3 thuyết pháp của Đại Đức:
Subscribe:
Quý vị muốn Bảo trợ cho Chương Trình này, xin trực tiếp tại đây:

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

One thought on “5 PPP Số 647 | Những Lời Châm Biếm”

  • Nam mô A Di Đà Phật cảm ơn Thầy mỗi ngày với 5p phật pháp hằng ngày con thường xuyên nghe pháp của Thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>