Mở đầu cho năm 2019 bằng chuyến câu lure kéo dài 2 ngày tại Bình Đại Bến Tre là quá đẹp. Chuyến đi lần này ngoài anh Trung mình còn đi cùng với Huấn Dương từ Frtackle Tv người lần đầu có mặt trong vlog đi câu tự nhiên của mình.
—————————————–
Tackle :
Shimano Aldebaran BFS
Shimano Expride 164L BFS
Ygk G-soul Upgrade pe 0.6
Leader Seaguar 5

Bait :
TTlure Jighead 5g
Jackall WOBBRING2.5″
Jackall Pani Cara
Berkley Grulp Gulp Shrimp
Orochi 5g
—————————————–
Follow me on :
Facebook:
——————————————
Second Chance by jantrax |
Music promoted by
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

35 thoughts on “Câu Lure Cá Mú Bằng Mồi Mềm Jighead Bình Đại Bến Tre Ngày 1 | Shimano Aldebaran BFS vs Grouper”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>