One thought on “CƯỠNG ÉP MẸ NUÔI – Nguyen Ngoc Ngan doc truyen”

  • Hựu Phạm says:

    Ngạn ơi, mày ko còn chuyện nữa thì mày dep đi, địt cụ mày tao nói nhiều rồi mày có một câu chuyện, mà mày gắn ba đến bốn đầu để dụ khán giả cứ bị nhầm chuyện mới địt cụ tổ nhà mày…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>