One thought on “Doraemon Vietsub Mới nhất 2019 Tập 583 Ep 583 (1.3): Nhớ lại ngày đầu tiên”

  • màn hình nhỏ Qúa ,nên chư nhỏ rất khó đọc ,mà lại còn mờ nữa, chưa thấy kênh nào tệ vậy luôn á

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>