Chuyên đề tỉnh tại trường MN Thùy Vân – TP Vũng Tàu (20/9/2019)
*Góp ý
– Cô dạy dựa trên yêu cầu trẻ đầu năm chưa kể được hết truyện nên không cho trẻ đóng kịch.
– Cô Thuận:
+Trẻ kể chuyện ở các nhóm còn sát nhau, làm loãng kể chuyện khi các nhóm kể.
+ khi kể chuyện ở nhóm tivi trẻ ngồi sát quá. Tối thiểu cách tivi 1m2
+ Tránh ngồi gần quá với đồ vật kể chuyện, vì trẻ sẽ không tri giác và quan sát được hết hình ảnh cũng như truyện kể.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>