5 thoughts on “28 Nhất Đại Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên”

  • mal hakokokoko11 says:

    phan nghinh tử vào vai võ tắc thiên này siêu hợp lí,ngoại hình của bà nhìn đầy đặn phúc hậu ,cộng thêm diễn xuất xếp vào hàng kinh điển.Nhìn lại Võ tắc thiên Phạm băng băng đóng thua xa bối cảnh kĩ xảo tuy nhìn rất tráng lệ nhưng mình nghĩ đây mơi là phiên bản VTT hay nhất

  • Ở đây người giúp võ mỵ lương và người hại võ mỵ lương đều là do lưu thị nhưng không hại được vs cũng từ đó mà lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>