Có lúc cảm thấy tình cảm rất giống một gói đồ, vác trên lưng, rất nhiều năm nhưng tìm mãi vẫy chưa được ai để dỡ xuống.

Có thể đợi tới thời gian và địa điểm thích hợp để trao cái gói đồ cho một người phù hợp.
Phải chờ bao lâu?

Không biết. Có thể vừa đi vừa đợi. Không nên chờ một chỗ. Hơn nữa khi tìm được người đó, phải cho anh ta cảm thấy món quà tặng đó thật cao quý. Để anh ta biết rằng cậu không tùy tiện cho ai.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

2 thoughts on “Nghe nói anh yêu em – 39 – Chuyện năm 2007 (phần 1)”

  • gjup mjnh nhe. mjnh doc den 39 p1 roi nhung sao k nghe dc tiep. aj bjt ntn bao mjnh. tim maj ma k dc. k bjt ket thuc cua truyen ntn.

  • mjnh thjch ca 2 nguoi dan ong do. nhung mjnh thjch Htak hon. vh a rat kjen cuong chju dung. bjt nguoi v mjnh luon nghj ve 1 nguoi khac nhung luon chap nhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>