Cải lương “San Hà – Xã Tắc” hay “Trảm Triệu Khải” – Phần 2

Diễn viên: Vũ Linh, Phượng Mai, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Tiểu Linh, Vân Hà, Linh Châu, Hồng Nhung, Đức Lợi, Ngọc Đáng, Tô Châu, Bạch Lan, Phước Hậu, Bữu Khánh, Bé Hữu Thanh, Bé Bình Tinh.

Soạn giả: Bạch Mai.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

One thought on “Cải lương San Hà – Xã Tắc – VCD2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>