28 thoughts on “Danh sách 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc”

 • Nhã Nguyễn Phong says:

  Thiên Cương Tinh Ngọc Kì Lân Lư Tuấn Nghĩa
  Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh Ngô Dụng
  Thiên Nhàn Tinh Nhật Văn Long Công Tôn Thắng
  Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Thắng
  Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu Lâm Xung
  Thiên Mãnh Tinh Bích Lịch Hoả Tần Minh
  Thiên Huy Tinh Song Tiên Hô Diên Chước
  Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
  Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Sài Tín
  Thiên Cứu Tinh Hoắc Thiên Bằng Lý Ứng
  Thiên Mãng Tinh Mỹ Nhật Công Chu Đồng
  Thiên Cô Tinh Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm
  Thiên Cương Tinh Hành Giả Võ Tòng
  Thiên Lập tinh song thương tướng đổng bình
  thiên tiệp tinh một vũ tiễn trương thanh
  thiên ám tinh thanh diệt thú dương chí
  thiên không tinh cấp tiên phong sách siêu
  thiên túc tinh thần thành thái bảo đới tung
  thiên sát tinh hoắc toàn phông olaf
  thiên di tinh cử văn long sử tiến

 • Thanh Nha Nguyen says:

  Nghe lời tống giang tiu tan hết.lâm xung đã nói trước rồi mà không nghe.giết cao cầu là ổn rồi.

 • Life Immortalise says:

  Nhóm 72 địa sát tinh xếp vậy cũng ổn rồi, còn nhóm 36 thiên cương tinh xếp như vậy bất công với nhiều ae hảo hán

 • Life Immortalise says:

  36 thiên cương tinh còn có tên tuổi, võ công cao…. Còn 72 địa sát tinh thì không có tên tuổi, võ công thì rất thấp…

 • Thăng Nguyễn says:

  Có ai để ý không hay vì mình chưa đọc truyện nên k biết. vì thấy có 2 anh hùng trùng danh hiệu với nhau là Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất vs Hoạt Diêm La Vương Đình Lục.

 • Xuân phương says:

  107 người cuối đầu bái kiến tống giang lm công minh caca đều mún tống giang lên lm thũ lĩnh lương sơn là người giữ lữa cho các huynh đệ!! Thay trời hành đạo bá tanh ăn cư lập nghiệp!! nào ngờ tống giang vì tinh thần iu nc nên đã lm tan rã 107 anh hùng lương sơn!!! nếu tiều cái còn sốg thì danh nghĩ lươg sơn bạc có thể vag danh vộg rộng!! Đưa tốg giang lên lm thũ lĩnh là 1 điều sai lầm!! Rất rất sai lầm( ý kiến riêg của mìh )

 • lư tuấn nghĩa, xếp trên ngô dụng một bậc có gì đó sai sai..trong số 3 người lư t nghĩa, lâm sung, quan thắng. ai là người có võ công cao thủ nhất nhỉ?

 • Hòa Nguyễn Thế says:

  xếp hàng mấy hàng đầu chuẩn , có mỗi chu đồng m thấy k chuẩn . chỉ la 1 bộ đầu mà vị trí cao thế . cái nay chắc liên quan đến việc chu đồng cứu tống giang đây mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>