Ván đấu giữa Đại kiện tướng cờ tướng thế giới Vương Thiên Nhất (Kỳ thủ cờ tướng số 1 Trung Quốc hiện nay theo bảng xếp hạng 2016) và Tào Nham Lỗi tại giải đấu năm 2013.

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>