Truyện ngắn: Làng
Tác giả: Kim Lân
Giọng đọc: Lục Hoàng Khánh Ngọc – Thành viên của dự án Sound Of Light.

SOL (Sound of Light – Âm thanh mang lại ánh sáng) là dự án ghi âm sách nói phi lợi nhuận dành cho đối tượng trẻ khiếm thị.

Dự án được sự bảo trợ của Ban Hành động vì sự phát triển cộng đồng IDEA Việt Nam và ACDC. Tài trợ bởi Lê Hoàng Foundation, chị Lê Thị Hồng Vân, công ty Amigo Technologies, Diễn đàn Thanh niên Phật quang Hà Nội, CLB Advance English và các tổ chức cá nhân khác.Cố vấn kỹ thuật: hiệp sĩ công nghệ thông tin Khúc Hải Vân, dự án Tâm hồn Việt Nam, và các đại diện của cộng đồng khiếm thị khác (anh Hoàng Văn Lý và chị Đào Thu Hương)

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

19 thoughts on “LÀNG – KIM LÂN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>