Trong tập running man 373 chúng ta có thể thấy được sự đau đớn của 3 thành viên khi phải tẩy lông chân , các thành viên còn lại phải đứng xem nhưng vô cùng sợ hãi bởi màn lột lông chân vô cùng đau đớn này cùng xem điều gì xảy ra nhé
nguồn : saostar

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

One thought on “LEE KWANG SOO VÀ NHIỆM VỤ KHÓ TRONG RUNNING MAN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>