5 thoughts on “PHONG THỦY HUYỆT MỘ | Kiến thức cơ bản cho phong thủy huyệ mộ gia đình || Phong thủy học”

  • minh pham van says:

    Phong thủy duong trạch tốt và nhanh gấp 10 lần âm trạch, xã hội đương đại tìm được huyệt đạo tốt không dễ vậy các vị hãy mau lo đến phần duong trạch nhằm tránh nghèo, hèn, yếu, chết non,con cháu hư hỏng lun bai doi sau các bạn nhé, muốn tránh trùng tang ko tang bac cao niên vào mạch Liêm trinh nếu phạm phải mà nhà cửa cũng phạm cung Liêm trinh nữa hoa đến rất gần trong nhà sẽ có người ngã xe mà chết,v v, và v,v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>