Tứ Đại Danh Bộ #4 End The Four Constables Tiểu Thuyết Võ Hiệp của Ôn Thụy An – Đọc Truyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
©Pls, don’t re-upload my video.
► Nghe Truyện Mới:

Tứ Đại Danh Bổ là câu chuyện kể về 4 bổ đầu (đóng vai trò bảo an trong xã hội Trung Hoa xưa) dưới thời nhà Tống. Bọn họ lần lượt là Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Bằng sức mạnh và tài trí siêu quần, bốn bổ đầu đã lập nhiều công trạng, giúp triều đình trừ gian diệt ác.

Tư Đồ Kiếm Kiều chỉ chấp bút theo mạch truyện gốc của 3 phần: Hội kinh sư (phần 5), Đàm Đình hội và Toái Mộng đao. Đoạn truyện từ đó trở đi hoàn toàn là sự phóng tác tự do của ông.
#TroChuyenDemKhuya

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Posted in Uncategorized

One thought on “Tiểu Thuyết Võ Hiệp: Tứ Đại Danh Bộ #4 End The Four Constables của Ôn Thụy An | Trò Chuyện Đêm Khuya”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>