2 thoughts on “Chào cờ – Cờ Tổ Quốc – Cờ Việt Nam – 3D”

  • Hai LacPhanDong says:

    XIN THÔNG BÁO
    Cờ đỏ sao vàng được cả thế giới công nhận, kính trọng, tôn trọng và được treo trong đấy quần phụ nữ KHẤP NƠI trên thế giới. Hoan hô HỒ CHÓ MINH muôn năm trong đít lê nin và mao trạch đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>