… Khi mà em học được cách cười
một
mình…
…Là khi…em muốn anh mỉm cười
dang tay đón nhận 1 hạnh phúc
khác…không phải là em..
…Là khi…có một người con trai
khác
quan trọng hơn cả anh xuất hiện
trong cuộc đời em… Em
mong…mình có thể làm được
như thế…Chắc chắn phải làm
được .

Nguồn: https://mirchigossips.in/

Xem thêm bài viết: https://mirchigossips.in/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>