Review truyện Đế Tôn của Thạch Trư

Đế Tôn của Thạch Trư vốn được chú ý bởi nhiều độc giả vì nội dung truyện ông đem lại chứa đựng một thứ cảm giác gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ. Thạch Trư bằng văn phong tài tình, mỗi câu chữ đều hừng hực khí thế, ý chí cao độ, đấu tranh tới cộng. … Continue reading Review truyện Đế Tôn của Thạch Trư