11 thoughts on “Máy quấn quạt trần Thượng Cổ , quấn được các loại , giá 2 triệu”

  1. Anh ơi quấn một cái sa đẩy quấn hết nhiều không ạ em thì không biết sửa nhưng chỗ em họ không muốn quấn toàn bắt mua mới thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *