Sức Khỏe✅

sinhthietNhư các phương pháp chẩn đoán khác như x quang, siêu âm, CT v.v… Xét nghiệm sinh thiết dựa vào việc khảo sát mẫu tế bào hoặc mẫu mô bằng kính hiển vi. Việc lấy mẫu (tế bào hoặc mô) để thử như vậy gọi là sinh thiết.

source: https://mirchigossips.in

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://mirchigossips.in/category/suc-khoe/

Join The Discussion