Thẻ: bầu bị ho

Ho khan (VOA)

#VOATIENGVIET Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. …