Thẻ: chỉ định truyền albumin

Albumin Máu

Albumin Máu BẠN MUỐN ĐẠT ĐẾN TẬN CÙNG CỦA SỰ KHOÁI CẢM? THỐNG KÊ LÂM SÀNG 92% …

Albumin La Gi

Albumin La Gi BẠN MUỐN ” CẬU NHỎ” CƯƠNG CỨNG MÃNH LIỆT, ĐẠT KÍCH THƯỚC TỐI ĐA …