Ứng dụng của giảo cổ lam vào đời sống


Giảo cổ lam là một trong những loại thảo dược thuộc họ Bầu Bí, thân mảnh, leo nhờ tua cuốn đơn ở nách lá. Giảo cổ lam lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc được sử dụng để làm đẹp cho các quý phi trong cung. Từ rất lâu, giảo cổ lam cũng được […]